نوع دوره های آموزشی

نوع دوره های آموزشی

خدمات

انواع دوره

شرکت توان آفرین وستا به منظور فراهم آوردن شرایط لازم در جهت ایجاد تغییر در فرد آموزش گیرنده در هر يك از سه دامنه دانش (Knowledge)، مهارت (Skill)و نگرش (attitude)و با بهره گیری از اعضاء هیئت علمی و کارشناسان توانمند اقدام به ارائه خدمات پژوهشی و مشاوره ای به مشتریان عزیز در اقدام به برگزاری دوره های آموزشی در سه حوزه ذیل می نماید:
 
دوره های آموزش شغلی(تخصصی)
 
اين دوره‌ها توانمندي‌هاي مورد نياز مشاغل ويژه يك يا چند واحد اجرايي را به کارکنان انتقال مي‌دهد و همچنین ماهيت آموزشي، نوآوري، بازآموزي و آماده سازي دارند و هدف آنها ارتقاء، بهبود و توسعه  سطح دانش و مهارت‌هاي شغلي افراد مي‌باشد.
 
دوره های توانمندی های عمومی
 
اين دوره‌ها به منظور افزايش توان تخصصي و سازگاري با محيط كار ارائه مي‌گردد. اين دوره‌ها ماهيت آموزشي، نوآموزي و بازآموزي دارند و شامل دوره‌هاي آموزش توانمندی هاي عمومي مي‌باشد.
 
دوره های آموزشی بهبود مدیریت
 
اين دوره‌ها در راستاي توانمندسازي مديران، روساء، سرپرستان و کارشناسان در زمينه‌هاي بهبود وظايف مديريتي و ارتقاء مهارت‌هاي فني، انساني و ادراكي و متناسب ساختن اطلاعات آنها با پيشرفت‌هاي دانش و فن‌آوري در زمينه‌هاي برنامه‌ريزي، سازماندهي، هدايت، كنترل و تصميم گيري ارائه مي‌گردد و براي سطوح مختلف مديريتي با هدف آماده ساختن مديران براي پذيرش مسئوليت‌هاي جديد و يا كاركنان براي پذيرش مسئوليت در آينده اجرا مي‌گردند.
 
برگزاری دوره های آموزشی غیر حضوری
 
شرکت توان آفرین وستا با بهره گیری از پیشرفت های فناوری اطلاعات و ارتباطات و با هدف توسعه عدالت آموزشی و فراهم آوردن امکان آموزش و یادگیری برای تمامی افراددر هر سازمان در هر زمینه، زمان و مکان به صورت غیر حضوری در حوزه های مختلف اقدام به برگزاری دوره می نماید، لازم به توضیح می باشد که لیست دوره های آموزشی غیر حضوری  در وب سایت شرکت اعلام شده است.

شما هم نظر دهید

ما را دنبال کنید