مجوز ها

مجوزها و گواهینامه های شرکت توان آفرین وستا:

 

گواهی صلاحیت ارزیابی سازمان اداری و استخدامی - سال 1401 مجوز توان آفرین ، گواهی صلاحیت ارزیابی سازمان اداری و استخدامی

گواهی صلاحیت ارزیابی سازمان اداری و استخدامی مجوز توان آفرین ، گواهی صلاحیت ارزیابی سازمان اداری و استخدامی

 
تایید صلاحیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی (معتبر تا سال 1403) مجوز توان آفرین وستا ، تایید صلاحیت سال 1401
تایید صلاحیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی سال 1398 مجوز توان آفرین وستا ، تایید صلاحیت سال 1398
 

تایید صلاحیت سازمان برنامه و بودجه سال 1396 مجوز توان آفرین ، تایید صلاحیت

گواهی مجوز دوره های کوتاه مدت پدافند غیرعامل گواهی مجوز دوره های کوتاه مدت پدافند غیرعامل

گواهی ارائه خدمات آموزشی شرکت ملی گاز ایران گواهی ارائه خدمات آموزشی شرکت ملی گاز ایران
 

پروانه آموزش و مشاوره مرکز سمتا پروانه آموزش و مشاوره مرکز سمتا
 

گواهی ایزو 9001 گواهی ایزو 9001 توان آفرین وستا

گواهی ایزو 29990 گواهی ایزو 29990 توان آفرین وستا
 

ما را دنبال کنید