سخن مدیریت

سخن مدیریت

با سپاس بی‌کران به درگاه پروردگار دانش آفرین و توانگر که به ما خلعت خلقت بیاراست و توفیق خدمتگزاری را به بندگانش ارزانی فرموده است، و با سلام فراوان و دورود صمیمانه بر تمامی کسانی که روح پیشرفت، توسعه، بهسازی و توانگری در وجود آنها قلیان دارد، و بسیار خوشحال و خشنود هستیم که افتخار خدمت رسانی برای ما فراهم شده است که بتوانیم به عنوان قطره ای کوچک در دریای بیکران آموزش و بهسازی قدم بر داریم.
 
                                                                                                                         
شرکت توان آفرین وستا با هدف ایجاد تغییر و در جهت توسعه و بهبود شایستگی فراگیران تاسیس و در راستای انجام رسالت خود افزون بر صداقت کاری، از کادری کاملاً کارآزموده و با تجربه و همچنین پیشرفته ترین تجهیزات آموزشی برخوردار است. دراین مجموعه تلاش شده است تا با کاربرد دانش و دانائی، مهارت وتخصص در انجام فعاليتهـا و خـدمات بمنظـور رفع نيازها و انتظارات و بهبـود سـطح رضـایت مـشتریان بـا رویکردی نتيجه گرا، باقابليت پيگيری و ارزیابی و مبتنی بر نظام مدیریت کيفيت متناسب با استانداردهای نوین آموزش سازمانی (OJT) مجدانه گامهائی بلند برداشته شود.
 
 
به امید شکوفایی روزافزون سرزمین پهناورمان مهد دانش و آراستگی، ایران و آرزوی پیشرفت و بهروزی شما عزیزان، نوید این را می دهیم چندی نخواهد کشید که نام و آوازه ی شرکت توان آفرین وستا در سرتاسرکشور عزیزمان طنین انداز خواهد شد و بی شک ارائه با کیفیت ترین خدمات آموزشی و پژوهشی به شما عزیزان مهمترین دغدغه ما خواهد بود.
 
 معظمی
 
مدیرعامل

ما را دنبال کنید