مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی

مشاوره و پژوهش

ارائه مشاوره های تخصصی در حوزه های ذیل از دیگر خدمات شرکت توان آفرین وستا می باشد، که با بهره گیری از نخبگان و پژوهشگران متخصص و با مهارت در این مهم گام برداشته است.

حوزه توسعه و نگهداشت منابع انسانی:
 
✔     ارزیابی عملکرد کارکنان
 
✔     طراحی و استقرار نظام جانشین پروری
 
✔     ارزیابی فرهنگ سازمانی و ارائه راهکار در جهت توسعه آن
 
✔     ارزیابی تعادل بین کار و زندگی
 
✔     کیفیت زندگی کاری
 
✔     انگیزش در سازمان، سنجش رضایت شغلی و ارائه روش های موثر در افزایش رضایتمندی کارکنان
 
✔     کانون های ارزیابی
 
✔     رفتار شهروندی سازمانی
 
✔     جذب و نگهداشت نیروی انسانی و سیستم جبران خدمات
 
✔     استخراج شایستگی های شغلی و تهیه شناسنامه شغلی
 
✔     بررسی ارتباطات سازمانی
 
✔     توانمند سازی نیروهای انسانی
 
✔     اعتماد در سازمان
 
✔     تعهد سازمانی
 
✔     استقرار نظام مدیریت دانش
 
✔     بررسی بلوغ سازمانی و شناسایی نیازهای سطوح بلوغ سازمانی بر اساس الگوهای مختلف(از جمله مدل بالندگی توانمندی کارکنان و ...)
 
✔     طراحی و برنامه‌ریزی نیروی انسانی
 
✔     سازمان های یادگیرنده
 
✔     فرسایش شغلی و راه های جلوگیری از بروز آن

شما هم نظر دهید

ما را دنبال کنید