کارگاه عملی اصول میزبانی، پذیرایی و تشریفات (ویژه ماه مبارک رمضان و عید نوروز)

• هم زمانی عید نوروز و ماه مبارک رمضان • نحوه میزبانی و برگزاری مراسم افطار در عید نوروز • اهمیت تشریفات و پذیرایی در مراسمات خانوادگی و سازمانی • تفاوت میزبانی و پذیرایی در محیط سازمان و محیط خانوادگی • مدیریت برگزاری ضیافت های مرسوم در عید نوروز و ماه مبارک رمضان • حفظ ارزش های فرهنگ افطاری و دید و بازدید نوروز • تاثیر فرهنگ افطاری و دید و بازدید نوروز در کیفیت ارتباطات سازمانی و خانوادگی • اهداف روزه داری و تاثیر آن بر سلامت روان و جسم • اهداف روزه داری در جهت رشد معنوی • اصول پذیرایی و میزبانی با رعایت استاندارد های ملی و بین المللی • اصول پذیرایی و میزبانی با رعایت اصول علمی تغذیه • نحوه چیدمان میز افطار و زمان مناسب جمع آوری ظروف • ارتباط برقرار کردن و ویژگی های مدیر تشریفات • عوامل مهم در برگزاری منظم مراسم در سازمان ها • ادبیات و رفتار صحیح میزبان در مراسمات سازمانی

اصول میزبانی، پذیرایی و تشریفات

ما را دنبال کنید