دپارتمان های آموزشی : مدیریت و کنترل پروژه

Management and Project Controlدپارتمان مدیریت و کنترل پروژه

عناوین دوره های دپارتمان

برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی
سيستم مديريت پروژه با P6
سيستم برنامه ريزي و كنترل پروژه با MSP201
آموزش نرم افزار MSP
آشنايي با استاندارد مديريت پروژه برمبناي PMBOK
محتوای دوره استقرار و مديريت PMO
Primavera Project Planner 3.1
اخلاق حرفه اي در مديريت پروژه
مفاهيم برنامه ريزي و كنترل پروژه
آموزش نرم افزار Comfar
ارزيابي ظرفيت هاي سودآوري يك بنگاه در صنعت
ارزيابي فني و اقتصادي و توجيه پذيري پروژه
امكان سنجي طرح هاي سرمايه گذاري با نرم افزار Comfar
آشنايي با استاندارد عملي زمانبندي پروژه
برنامه ريزي يكپارچه زنجيره ارزش VCIP
تدوين ساختار شكست كار پروژه WBS
خطا ناپذير سازي فرايندها با تكنيك poka yoke
روش‌های نظارت و کنترل پروژه بر اساس استاندارد PMBOK
روشهاي توليد و عمليات در كلاس جهاني
برنامه‌ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار مقدماتیPrimavera
مديريت پروژه بر مبناي ارزش كسب شده (EVPM)
مديريت تداركات پروژه
مديريت ريسك با نرم افزار PERT MASTER
مديريت ريسك پروژه
مديريت زمانبندي پروژه بر اساس استاندارد عملي زمانبندي پروژه
مديريت هزينه و سودآوري پروژه
مفاهيم برنامه ريزي و كنترل پروژه
سیستم برنامه‌ریزی و کنترل پروژه با نرم افزارMSP
تکنیک ارزش حاصله EV
امکان‌سنجي طرح‌هاي سرمايه گذاري به روش UNIDO
آشنایی با استاندارد ایزو 10006
آشنایی با استاندارد omp3
دفتر مدیریت پروژه
مدیریت و اجرای پروژه های EPC
سیستم های اطلاعاتی مدیریت پروژه(PMIS)
آشنایی با استانداردهای مطرح مدیریت پروژه
مدیریت قراردادها و تدارکات پروژه در پروژه های EPC
برنامه‌ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار پیشرفتهPrimavera
مديريت تغييرات
مدیریت ادعا، اصول Claim و حل و فصل اختلافات
مدیریت تولید و عملیات