دپارتمان های آموزشی : حسابداری و مالی

accounting and financialدپارتمان حسابداری و مالی

عناوین دوره های دپارتمان

کاربرد Excel در حسابداری و مدیریت
اصول حسابداری مالی (مقدماتی و پیشرفته)
حسابداری ایران
مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
تجزیه ‏وتحلیل صورت‏ های مالی
روش ‏های حسابداری حقوق و دستمزد
هوش مالی
مالیات بر ارزش افزوده
آشنایی با مالیات مستقیم و قوانین مالیاتی
حسابداری موسسات خدماتی
حسابداری موسسات بازرگانی
حسابداری مالی عمومی
حسابداری صنعتی
بودجه بندی جامع
آموزش نرم افزار همکاران سیستم
حسابرسی
استانداردهاي حسابرسي و گزارش نویسي
اصول و مباني مديريت مالي
اقتصاد مقاومتی و نقش آن در توانمند سازی سازمانی
اندازه گيري و پاداش عملكرد ( آكورد)
آشنایی با حسابرسی صورت‌های مالی
آشنايي با نحوه ي تهيه ي گزارش حسابرسي ماده 272
آشنايي با نظام بودجه ريزي عملياتي
برنامه ريزي و كنترل موجودي ها
بودجه ریزی دولتی با تکیه بر بودجه ریزی عملیاتی
دوره حسابداري صنعتي و حسابداري مديريت
صورت جريان وجوه نقد
قوانين و مقررات ماليات بر ارزش افزوده
حسابداری اعتبارات اسنادی
تهیه گزارشات مالی سالیانه
حسابداري دولتي اعتبارات تملك و داراييهاي سرمايه اي 
حسابداري دولتي اعتبارات هزينه
درآمدها و انواع آن
مهندسی مالی
قانون مالياتهاي مستقيم
حسابداری صندوق های سرمایه گذاری
بودجه ریزی عملیاتی
بودجه‌بندی جامع
تحليل هزينه ها براي تصميم گيري مديران
تهيه صورت هاي مالي و يادداشتهاي همراه
حسابداری پيمانكاری
حسابداری حقوق و دستمزد مکانيزه
حسابداری شرکت‌ها
حسابداری مالی 1، 2 و 3
حسابداری مالیاتی
حسابداری مکانیزه
حسابداري دولتي 
حسابداري مالی 1 به زبان انگلیسی
حسابداري مديريت تحليل هزينه ها
حسابداري مديريت
حسابداري موسسات  بازرگاني
زبان تخصصی حسابداری
صورت وضعیت مالی و بازرگانی
صورتهاي مالي تلفيقي
قیمت گذاری
كاربرد تجزيه و تحليل صورت هاي مالي و آناليز هزينه ها در تصميم گيري 
كشف تقلبات و فساد اداري و مالي
مدیریت مالی -ریسک- سرمایه گذاری
دوره مديريت مالي
هزينه يابي استاندارد و تحليل انحرافات
هزينه يابي بر مبناي فعاليت ABC
حسابداری ابزارهای نوین مالی
حسابداري بازرگاني
حسابداری سرمایه گذاریها
تنظیم اظهارنامه و صورتهای مالی
تجزیه و تحلیل صورت های مالی پیشرفته
حسابداری بهای تمام شده
حسابداری تلفیقی
حسابداری مدیریت
آشنایی با سیستم های جدید مالی
مالی شرکتی مقدماتی و پیشرفته