دپارتمان های آموزشی : بازرگانی و تجارت بین الملل

Commerce and International Tradeدپارتمان بازرگانی و تجارت بین الملل

عناوین دوره های دپارتمان

اصول وفنون طراحي، برگزاري و شركت در مناقصات
مديريت صادرات
امور گمركي و ترخيص كالا
مكاتبات تجاري به زبان انگليسي
مديريت خريد و سفارشات خارجي به زبان انگليسي
مديريت استراتژيك برند
قوانين بيمه و حمل و نقل بين المللي و ترانزيت كالا
تهيه و تنظيم قراردادهاي بين المللي
اينكوترمز 2010 و نقش آن در قراردادهاي بازرگاني
كارگزاري گمرك
اصول بازاريابي و مديريت بر بازار
اعتبارات اسنادي
اصول برنامه ريزي مواد (MRP)
تحقيقات بازاريابي
بازاريابي تلفني
اصول بازاريابي و مديريت بر بازار
هوش تجاري
اصول و فنون مذاكره
مكاتبات تجاري به زبان انگليسي
مديريت خريد و انبارداري
مهارتهاي ارتباطي و رفتار با مشتري
خريد و سفارشات خارجي
قراردادهاي پيمانكاري
مديريت تيم فروش
چگونگي حضور در نمايشگاههاي داخلي و بين المللي
آشنايي با سازمانها و قوانين بازرگاني داخلي و بين المللي
آیین نگارش حقوقی
بازاريابي صنعتي با نگاهي به چالشها در صنعت ايران
بازرسي كالا
به کارگیری فناوری‌های نوین در عملیات انبارداری
تبلیغات اینترنتی
تحقيقات بازاريابي Marketing Research
تحليل رفتار مصرف كننده
تحليلگري در بازارهاي بورس بين الملل
تهیه و تنظیم قراردادهای بازرگانی و صنعتی ( داخلی – بین المللی)
چگونگي حضور در نمايشگاه هاي داخلي و بين المللي
حق العمل كاري گمرك
حقوق تجارت و شركتهاي تجاري
هويت سازي برند
قراردادهای بین‌المللی (همکاری های اقتصادی، فنی و بازرگانی)
اصول برنامه ريزي مواد (MRP)
طرح كسب و كار تجاري (Business Plan)
اعتبارات اسنادی (ضمانتنامه‌ها و مقررات جدید UCP-660)
فرآيند ارتباطات و روابط انساني در سازمانهاي تجاري
فروش صنعتی
قانون برگزاری مناقصات ( پیمانکاری – معاملات دولتی)
قانون و مقررات صادرات و واردات
قراردادهای بین المللی
قراردادهای داخلی
قراردادهاي پيمانكاري EPC
مديريت كاربرد جهاني نمايشگاهها
قوانین و مقررات معاملات دولتی
فرآيند ارتباطات و روابط انساني در سازمانهاي تجاري
مقوانين و مقررات برگزاري مناقصات
ملاحظات قانوني در تنظيم قراردادهاي دولتي
مهندسی فروش و فروش حضوری
نحوه تنظیم قراردادهای داخلی و خارجی
نگرشي نوين به رفتار مصرف كننده
آشنایی با قانون برگزاری مناقصات
فرآيند ارتباطات و روابط انساني در سازمانهاي تجاري
مكالمات تجاري
اصول بازاريابي و مديريت بر بازار
مكاتبات تجاري به زبان انگليسي​
مديريت كسب و كار
مديريت ارتباط با مشتری(CRM)
تهيه و تنظيم قراردادهاي داخلی
آشنايي با سيستم كدينگ
بازاريابي به زبان انگليسي
ويزيتور حرفه اي
مديريت بازاريابي استراتژيك
مهارت هاي ارتباطي و رفتار با مشتري
مدیریت برند
ابعاد حقوقی پیمان
اجراي مديريت بر محدوديت هاي واحد كسب كار(toc)
ارتباطات داخلي كسب و كار
ارتباطات يكپارچه بازاريابي(IMC)
بازاریابی و مدیریت بازار
اصول ، تهيه و تدوين قراردادها
اصول و ضوابط تنظیم ، الحاق و تصویب توافق نامه ها و کنوانسیون های بین المللی
اصول و فنون تبلیغات بازرگانی
اصول و فنون مذاکره
اصول و مبانی تدوین طرح تجاری
امور قراردادهاي ساخت
امور گمرکی و ترخیص کالا
اينكوترمز 2010 و نقش آن در قراردادها
اينكوترمز 2010 و نقش آن در قراردادهاي بين المللي
فروش صنعتی
قانون برگزاری مناقصات ( پیمانکاری – معاملات دولتی)
قانون و مقررات صادرات و واردات
قراردادهای بین المللی
قراردادهای داخلی
قراردادهاي پيمانكاري EPC
مديريت كاربرد جهاني نمايشگاهها
قوانین و مقررات معاملات دولتی
قوانين جرايم رايانه اي در ايران
قوانين و بيمه حمل و نقل بين المللي و ترانزيت كالا
مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی
مديريت تبليغات پيشرفته
اينترنت در بازاريابي
كارگاه تحقيقات بازاريابي
مباني بازاريابي بانكي
مدیریت بازاریابی و تحقیقات بازار
مدیریت تبلیغات
مدیریت خرید و سفارشات خارجی به زبان انگلیسی
فروش صنعتی
مدیریت خرید و سفارشات خارجی
مديريت استراتژيك برند
مديريت تبليغات تجاري
مديريت تيم فروش (مخصوص مديران بازاريابي و فروش )
مديريت خريد وانبار داري
مديريت صادرات راهكار هاي موفقيت براي توسعه بازار
مديريت فروش صنعتي 2
مديريت و كنترل بازار
مسئوليت هاي حقوقي مديران شركت هاي تجاری
مكاتبات بازرگاني
اصول طراحي و تهيه درخواست پيشنهاد RFP
اینکوترمز ونقش آن در قراردادهاي بين المللي
برنامه ريزي و مدیریت خرید و تدارکات
خريد و تداركات داخلي
خريد و تداركات خارجي
مديريت برخورد با مشتريان شاكي 
فنون مدیریت جلسات و رموز موفقیت در مذاکره