دپارتمان های آموزشی : امور حقوقی و قراردادها

Legal Affairs and Contractsدپارتمان امور حقوقی و قراردادها

عناوین دوره های دپارتمان

آئين دادرسي كيفري
آئين نگارش مكاتبات حقوقي
حقوق تجارت
حقوق بيمه
اصول تهيه و تدوين قراردادها
آشنايي با مسائل حقوقي قراردادها
ابعاد حقوقي پيمان
اصول و چارچوب حقوقي قراردادهاي بين المللي
مسائل حقوقي قراردادهاي بين المللي EPCF, BOT, BOU
ابعاد حقوقي و نحوه نظارت بر فعاليت پيمانكاران
قراردادهاي توزيع
قراردادهاي نمايندگي
قراردادهاي EPC
قراردادهاي كنسرسيوم
قراردادهاي واگذاري دانش و انتقال تكنولوژي
نحوه رسيدگي به صورت وضعيت حقوقي پروژه ها
قوانين ومقررات ساخت و ساز
قانون برگزاري مناقصات و آئين نامه هاي مربوطه
قرارداد هاي سرمايه گذاري مشترك (Joint Venture)
مدیریت و مهندسی ساختار قراردادها
مدیریت ادعا و تعارضات
شرایط عمومی و خصوصی پیمان
قوانين چك و سفته
مسائل كيفري در قانون كار
ابعاد حقوقي و قانوني قراردادهاي كار
قوانين تأمين اجتماعي و مشكلات كارفرمايان
ضوابط و مقررات اجتماعي قانون تأمين اجتماعي
سياستهاي انظباطي در محيط كار
نحوه اجراي احكام قضايي
قوانين كار – قراردادهاي موقت كار و اصلاحيه قانون كار
طرح دعاوي كار در ديوان عدالت اداري و دادگاهها
آئین دادرسی مدنی
حقوق بين الملل عمومي و خصوصي
حقوق تطبیقی
فن دفاع در امور حقوقي و كيفري
آشنايي با تنظيم قراردادها اعم از خريد - فروش - پيمانكاري
قانون تجارت
نکات حقوقی قراردادها
مدیریت قراردادها و تدارکات پروژه در پروژه های EPC
آئين دادرسي كار در هيئت هاي تشخيص حل اختلاف وزارت كار
مبانی فقهی و حقوقی معاملات
قانون مدني
حقوق کسب و کار