دپارتمان های آموزشی : فناوری اطلاعات

Information Technologyدپارتمان فناوری اطلاعات

عناوین دوره های دپارتمان

SQL Server 2014 Design
SQL Server 2014 Admin
Data Warehouse & ETL
A+ Essentials and IT Technician
Network+
Security+
CEH
MCSE 2012 Pack
MCSE 2012 Pack
C# برنامه نویسی مقدماتی MS .NET Fundamentals
Programming in C#1 - Windows Forms
Programming in C#2 - Windows Forms
ADO.NET Entity Framewrok 6
WPF
HTML CSS Dreamweaver Fireworks Flash JavaScript jQuery
CCNA
CCNA Security
CCNP Pack SWITCH ROUTE TSHOOT
CCNP ROUTE
Web Fundamentals - XHTML 1.0 & CSS 2.0
Jquery
HTML5 with JavaScript and CSS3
ASP.NET Web Forms
MVC 5
AngularJS
Visual C++ Programming
برنامه نویسی به زبان C++
Unified Modeling Language (UML)
(مدل سازی سیستم و نرم افزار)
Rational Unified Process (RUP)
(فرآیند تولید نرم افزار)
Software Requirements Analysis: A Practical Approach
(روش کاربردی تحلیل نیازمندیهای نرم افزار)
(متدهای چابک)Agile Methods
Oracle SQL & PL/SQL
Oracle Database 11G: Administration Workshop
Oracle Application Express (APEX) مقدماتی
Linux Fundamentals & Basic Administration LPIC-1 (Exam No. 101,102)
Linux Advanced Administration LPIC-2 (Exam No. 201)
Security Operation Center (SOC)
(مرکز امنیت شبکه)
Configuring Juniper Networks Firewall/IPSec VPN Products
پیکربندی فایروال های Juniper سری SRX- مقدماتی
(IJOS, JSEC)
پیکربندی فایروال های Juniper سری SRX- پیشرفته
(JUTM, AJSEC, JIPS)
پیکربندی فایروال های Fortigate (FCNSA)- مقدماتی
Excel مقدماتی و پيشرفته
فناوري اطلاعات براي مديران
مديريت امنيت اطلاعات (ISMS)
ICDL 1 -2
MS-Access
نرم ‌افزار SPSS
جستجو و کاوش موثر در اینترنت و وب
SEO - Search Engine Optimization
آشنایی با الزامات و اصول SOC مرکز عملیات امنیت
ISMS، ممیزی داخلی و تشریح استاندارد ISO 27001:2011
معماری امنیت اطلاعات سازمان
VMWare vSphere 5.5
ATC - Android Application Development برنامه نویسی اندروید
ITIL Foundation V3.0 2011
مهندسی مجدد فرآیند به کمک ابزار BPMN
تحلیل کسب و کار بر اساس BABOK
فنون پیش بینی در کسب و کار Forcasting in Action
CCNA Voice
CCIE (Routing & Switching)
Written & LAB
Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 (70-480)
ASP.NET Web Forms in MS C#.NET
Developing ASP.NET MVC 5.0 Web Applications
Object Oriented Software Design
Programming in C# (2) (70-483)
Modern Web Apps
Building Modern Web Apps
Fundamental of JAVA
Programming Language (SCJA)
Java Enterprise Edition (JEE) 5.0
ATC- Android Application Development
مقدماتیPHP- My SQL- Apache
پیشرفتهPHP- My SQL- Apache
Workshop PHP Object Oriented
مدیریت استرس و کنترل آن توسط ابزار IT
مدیریت خلاقیت و نوآوری
مدیریت دانش و پیاده سازی آن توسط ابزار IT
مدیریت ریسک و پیاده سازی آن توسط ابزار IT
مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
ارزیابی عملکرد کارکنان و پیاده سازی آن توسط ابزار IT
مدیریت تعارض
مدیریت ارتباط با مشتری و پیاده سازی آن توسط ابزار IT
Servicing HP ProLiant ML/DL/SL Servers
مهندسی فروش Server ها و Storage های HP
SAN Fundamentals
EMC2 Clariion Storage Management
Network Infrastructure 2012 E-Learning
MCSD Web Application Pack 2012
Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012
MVC 5 Jump Start
مفاهیم امنیت در شبکه های رایانه ای
تربیت مربی Linux
استاندارد کنترل اهداف اطلاعات و فناوری های مرتبط (COBIT)
مدیریت ارزش در فناوری اطلاعات (VALIT)
نرم ‌افزار LISREL
اخلاق در فناوري اطلاعات و ارتباطات