معرفی استاندارد ایزو 29990

معرفی استاندارد ایزو 29990

مطالب عمومی
معرفی استاندارد ایزو 29990

تا چند سال پیش سازمان ها جهت دریافت استاندارد ایزو مرتبط با آموزش به سراغ ایزو 10015 می رفتند و با توجه با ماهیت آن که یک استاندارد راهنما است نمی توانست برای سازمان ها جذاب باشد، بنابراین سازمان بین المللی ایزو در سال 2010 استاندارد ایزو 29990 که یک استاندارد با ماهیت صدور گواهینامه می باشد را معرفی نمود.

این استاندارد مرجعی است برای سازمان های برگزار کننده آموزش های غیر رسمی (آموزش رسمی آموزش های دولنی و ملی مانند آموزش و پروش و دانشگاه ها می باشد و غیر رسمی موسسات، اموزشگاه ها و حتی واحد آموزش سازمان های است)
 
این استاندارد دارای 4 بند می باشد.
 
بند 0: مقدمه
 
در این بند به توضیح کوتاه و اجمالی از این استاندارد پرداخته شده است.
 
بند1: دامنه کاربرد
 
در این بند گفته شده است که سازمانهایی که حوزه فعالیت آنها آموزش های غیر رسمی است می توانند این استاندارد را دریافت کنند و البته واحد های آموزش در سازمان ها هم می توانند این استاندارد را اجرا کنند.
 
بند 2: تعاریف و واژگان
 
در این بند به تعاریف واژگانی که در استاندارد آمده است می پردازد.
 
بند 3: خدمات یادگیری.
 
در این استاندارد بجای کلمه  Training  (آموزش) از کلمه Learning  (یادگیری) استفاده شده است. در این بند به موضوعات مرتبط با یادگیری پرداخته می شود.
 
بند4: مدیریت تامین خدمات یادگیری.
 
در بند 4 در خصوص مباحث مدیریتی و سیستمی مانند بازنگری مدیریت، ممیزی داخلی، ریسک، مباحث مالی و ... می پردازد.
 
 
این استاندارد همخوانی مطلوبی با استاندارد ایزو 9001:2008 دارد و سازمان هایی که در حوزه  آموزش فعال هستند می توانند این استاندارد را اجرا کرده و گواهینامه بین المللی دریافت نمایند.

شما هم نظر دهید

ما را دنبال کنید