تاثیر یادگیری الکترونیکی بر آموزش سازمانی

تاثیر یادگیری الکترونیکی بر آموزش سازمانی

مطالب عمومی
تاثیر یادگیری الکترونیکی بر آموزش سازمانی

در دنیای امروزه یادگیری الکترونیکی مفهومی مهم در آموزش عالی می باشد و برنامه های متنوعی در این زمینه در سطوح بسیاری از سازمان ها اجرا می شود.

در جهان کنونی همه چیز به سرعت در حال تغییر است و توسعه فناوری و اطلاعات، بسیاری از امکانات موجود در زمینه های فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی ،اقتصادی را تغییر داده است، این تغییر و تحول، مبحث آموزش را نیز در بر گرفته است. با ورود به قرن بیست و یکم که عصر اطلاعات و فناوری پیشرفته نامیده شده ،تعریف بسیاری از مفاهیم آموزشی دستخوش تغییر شده است، لذا آموزش نیز باید همگام با سایر تغییرات جامعه و انتظاراتی که جامعه از افراد ان دارد، به نحو مناسب و قابل قبولی تغییر کند، سیستم آموزش از راه دور (الکترونیکی) ،آموزش های مجازی، رویکرد جدید و هنرمندانه و راه حل جامع برای موسساتی که خواهان حرکت در مسیر تکنولوژی در تغییر روش ها و محیط آموزشی خود هستند، می باشد به نحوی که امکان دست یابی به شیوه های نوین آموزشی را به صورت فراگیر و بهترین شکل فراهم می نماید. در حال حاضر اگرچه یادگیری الکترونیکی مفهومی مهم در آموزش عالی است و برنامه های متنوعی در زمینه یادگیری الکترونیکی در سطح بسیاری از سازمان ها طراحی و اجرا می گردد، ولی کیفیت این نوع آموزش ها چنان که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است. از اینرو، این مقاله سعی دارد شاخص های ارزیابی کیفیت یادگیری الکترونیکی در آموزش سازمانی را بررسی و تحلیل نماید.
 
 
نام مقاله : تحلیل شاخص های ارزیابی کیفیت یادگیری الکترونیکی در آموزش سازمانی
نویسنده : شبنم فتحی - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی ، دانشگاه آزاد اسلامی

شما هم نظر دهید

ما را دنبال کنید