اجرای کانون های ارزیابی شایستگی مدیران حرفه ایی

اجرای کانون های ارزیابی شایستگی مدیران حرفه ایی

مطالب عمومی
اجرای کانون های ارزیابی شایستگی مدیران حرفه ایی

پیاده سازی کانون های ارزیابی و توسعه همانند تمامی ابزارها و تکنیک های مدیریتی و روش های بهبود، مستلزم وجود برخی آمادگی ها و پیش زمینه ها در سازمان ذیربط است بسیاری از این فعالیت ها به دلیل متناسب نبودن با نیازهای سازمان، عدم مطالعه کافی، فقدان بسترهای سازمانی لازم، تقلید محض از سازمان های مشابه و نیز بهره برداری تشریفاتی از آن، شکست خورده یا به نتایج و دستاوردهای مورد انتظار نائل نمی شوند.

کانون های ارزیابی از تکنیک ها، روش ها و ابزارهای متعددی برای ارزیابی استفاده میکنند تا بتوان فرد را از زوایا و ابعاد مختلف مورد سنجش قرار داد کانون های ارزیابی بر چهار عنصر اساسی متکی هستند:

  • شایستگی ها؛
  • ابزارها؛
  • ارزیاب ها؛
  • داوطلبان ارزیابی (ارزیابی شوندگان).

در واقع کانون ارزیابی با تعامل افراد شرکت کننده در کانون با تمرین های ارزیاب ها و شایستگی های مورد سنجش شکل می گیرد.

مدل شایستگی سنگ بنا و نقطه ورود کانون ارزیابی است در واقع شایستگی ها الگویی را ارائه می کنند که نشان دهنده فرد با عملکرد برتر در شغل محوله است.

 

شما هم نظر دهید

ما را دنبال کنید