اهمیت توسعه کارآفرینی در بسترهای آموزشی

اهمیت توسعه کارآفرینی در بسترهای آموزشی

مطالب عمومی
اهمیت توسعه کارآفرینی در بسترهای آموزشی

امروزه لازم است که آموزش های مبنی بر کارآفرینی در دانشگاه ها داده شود تا فارغ التحصیلان با رویکرد کارآفرینی و با توجه به امر اقتصاد مقاومتی بتوانند برای خود و همچنین قشر کم سواد جامعه ایجاد اشتغال و درآمد کنند.

آموزش همواره آینه ای از جامعه بوده است بطوری که هرگاه نیازهای جامعه، موقعیت اقتصادی، سیاست های دولت و..، تغییر کرده سیستم آموزشی نیز دچار تغییر و تحول شده است. در شرایط فعلی تنها تحصیلات دانشگاهی را نمی توان فاکتوری مناسب برای آینده شغلی امن دانست. امروزه نیاز است که آموزش های مبنی بر کارآفرینی در دانشگاه ها به کار گرفته شوند تا فارغ التحصیلان با رویکرد کارآفرینی و با توجه به امر اقتصاد مقاومتی بتوانند برای خود و همچنین قشر کم سواد جامعه ایجاد اشتغال و درآمد کنند. بنابراین مطالعه و تحقیق بر روی بحث کارآفرینی و آموزش های مربوطه امری بسیار ضروری می باشد. در این مقاله ابتدا به اهمیت توسعه کارآفرینی در بسترهای آموزشی خواهیم پرداخت و بعد از آن مدل های مختلف سرمایه گذاری و آموزش کارآفرینی را بررسی خواهیم کرد و در ادامه مقاله به تاثیر این آموزش ها بر چرخه کارآفرینی و ایجاد اشتغال پرداخته می شود.
 
 
نام مقاله : بررسی مدل ها و اهمیت توسعه کارآفرینی در بسترهای آموزشی
نویسنده : محبوبه طاهری

شما هم نظر دهید

ما را دنبال کنید