مزیت های آموزش های سازمانی را بشناسید

مزیت های آموزش های سازمانی را بشناسید

مطالب عمومی
مزیت های آموزش های سازمانی را بشناسید

امروزه سازمان های بزرگ هزینه های بسیاری را صرف آموزش کارکنان خود می کنند. پژوهش های مختلف نشان داده اند که آموزش های سازمانی کارکنان مزایای بسیاری را برای آن سازمان به همراه دارد.

سازمانها در معرض تغییرات پرشتاب و فزاینده ای قرار دارند و در این بین منابع انسانی آنها نقش کلیدی در پیشبرد اهداف سازمان و اثربخشی آن ایفا میکنند. به دلیل تحولات مختلفی که در عرصه سازمانها به وقوع میپیوندد لازم است کارکنان از مهارتها، نگرشها و رفتارهای جدیدی برخوردار باشند تا بتوانند باعث سازگاری سازمان با تغییرات و افزایش عملکرد و بهره وری آن شوند. از این رو آموزش های سازمانی به عنوان مهمترین راهبرد افزایش اثربخشی کارکنان و سازمان در نظر گرفته شده است. امروزه سازمانهای بزرگ هزینه های زیادی را صرف آموزش کارکنان خود میکنند و به این هزینه ها به چشم سرمایه گذاری نگاه میکنند و پژوهش های مختلف نیز نشان داده است که آموزشهای سازمانی کارکنان مزایای بسیار زیادی را برای کارکنان وسازمان به همراه دارد. در این مقاله به بررسی ماهیت و همچنین اهمیت و مزایای آموزشهای کارکنان پرداخته خواهد شد.
 
 
نام مقاله : اهمیت و مزایای آموزشهای سازمانی کارکنان
نویسندگان :  امیر ملامحمدی - محسن ملک محمدی 

شما هم نظر دهید

ما را دنبال کنید