نقش شاخص های مدیریتی در موفقیت سازمان ها

نقش شاخص های مدیریتی در موفقیت سازمان ها

مطالب عمومی
نقش شاخص های مدیریتی در موفقیت سازمان ها

یکی از شاخص های مدیریتی سیستم های اطلاعاتی است که در خدمت مدیریت قرار می گیرد.

سیستم های اطلاعاتی با مدیریت اطلاعات تفاوت دارند به طوری که سیستم های اطلاعات در خدمت مدیریت قرار گرفته و از آن استفاده می کند. از جمله مهمترین سیستم های اطلاعاتی می توان به سیستم پردازش تراکنش،سیستم اطلاعاتیمدیریت،سیستم پشتیبانی تصمیم اشاره کرد.سیستم های اطلاعاتی مدیریت سیستمی یکپارچه است برای پشتیبانی امور برنامه ریزی،کنترل و عملیات سازمان تهیه و آماده می گردد.عواملی چون عوامل فردی، عوامل محیطی، عوامل سازمانی باعث موفقیت کاربرد سیستم های اطلاعاتی مدیریت می شود. این عوامل هرکدام بصورت شاخص هایی تحلیل می شوند ودر پایان باعث موفقیت این سیستم می شود. از موانع موافقیت این سیستم می توان به مشکلات فناوری و مشکلات طراحی وا جرای سیستم های اطلاعاتی مدیریت اشاره کرد.
 
 
نام مقاله : تحلیل شاخص های مدیریت MIS و نقش آن در موفقیت سازمان
نویسندگان : عارف صارمی فر - کیوان کریمی سرمیدانی

شما هم نظر دهید

ما را دنبال کنید