نقش آموزش سازمانی در بهسازی و توسعه در هزاره سوم

نقش آموزش سازمانی در بهسازی و توسعه در هزاره سوم

مطالب عمومی
نقش آموزش سازمانی در بهسازی و توسعه در هزاره سوم

توانایی کارکنان یک سازمان در انجام وظایفشان نقش مهمی در رسیدن به اهداف دارد. که با آموزش های سازمانی این امر محقق می گردد.

رسيدن به اهداف سازمان بستگي به توانايي كاركنان در انجام وظايف محوله و انطباق با محيط متغير دارد. اجراي آموزش و بهسازي نيروي انساني سبب مي‌شود تا افراد بتوانند متناسب با تغييرات سازماني و محيط، بطور مؤثر فعاليتهايشان را ادامه داده و بركارايي خود بيفزايند. بنابراين آموزش و بهسازي، كوشش مداوم و برنامه‌ريزي شده به وسيله مديريت براي بهبود سطوح شايستگي كاركنان و عملكرد سازماني است. در اين مقاله علاوه بر بيان نقش آموزش منابع انساني، اهميت و ضروريت آن، مقاصد نسبتاً مشترك سازمانها و نظام‌هاي مختلف در خصوص آموزش ضمن خدمت و تكميلي كاركنان بيان مي گردد.
 
 
عنوان مقاله : ضرورت و نقش آموزش در بهسازي نيروي انساني و توسعه در هزاره سوم
نویسنده : مهدی شريعتمداری
محل انتشار : دانشگاه آزاد واحد گرمسار

شما هم نظر دهید

ما را دنبال کنید