استفاده از فناوری های نوین در آموزش سازمانی

استفاده از فناوری های نوین در آموزش سازمانی

مطالب عمومی
استفاده از فناوری های نوین در آموزش سازمانی

تحقق اهداف توسعه کشور و دسترسی به بازارهای بین المللی نیازمند تبدیل سازمان ها به سازمان یادگیرنده است و از همه مهمتر آموزش الکترونیکی است.

امروزه مهمترین دغدغه های سازمانهای تولیدی و خدماتی ارتقاء بهره وری، اثر بخشی، کارآمدی، تولید بیتر همراه با هزینه و زمان کمتر و با کیفیت مطلوب تر و تحقق اهداف توسعه کشور و دسترسی به بازارهای بین المللی می باشد. تحقق اهداف فوق نیازمند تبدیل سازمانها به سازمان یادگرنده است و مهمترین مؤلفه سازمان یادگیرنده، آموزش الکترونیکی است چرا که ، کسب مهارتها از طریق این آموزشها آسظان تر از روش سنتی، هزینه های این نوع آموزشها بسیار کمتر از هزینه های تدریس سنتی، امکان به روز کردن محتوای این آموزش ها سهل تر از آموزش سنتی است و استفاده از این آموزش ها جهت ارتقاء کیفیت، بهره وری، اثر بخشی، کارایی و تحقق اهداف سازمانها راه گشا خواهد بود. در این مقاله به بررسی مفهوم آموزش الکترونیکی، ویژگی ها، مزایا و محدودیتها، گروههای برخوردار، و ا همیت و ضرورت آموزش الکترونیکی پرداخته خواهد شد.
 
 
عنوان مقاله : موانع به کارگیری فناوری های نوین در آموزش سازمانی
نویسندگان :  فاطمه ابراهیم قزاانی -  مهشید خانی - عادله امیری سوادرودباری

شما هم نظر دهید

ما را دنبال کنید