عوامل موثر بر کاهش اثر بخشی آموزش های سازمانی

عوامل موثر بر کاهش اثر بخشی آموزش های سازمانی

مطالب عمومی
عوامل موثر بر کاهش اثر بخشی آموزش های سازمانی

آموزش های سازمانی در عصر امروز بسیار قابل توجه می باشند، و برای دستیابی به اهداف متعدد این نوع آموزش ها ضروری اند.

آموزش امری لازم و اجتناب ناپذیر در سازمان های عصر حاضر تلقی می گردد. در این مقاله در ابتدا به مفاهیم آموزش و ضرورت و اهمیت آموزش های ضمن خدمت و جایگاه آنها در بین فعالیت های سازمانی پرداخته شده است و کارکردهایی که یک آموزش اثر بخش می تواند در سازمان به وجود آورد بیان شده است و اینکه آموزش های سازمانی، در راستای دستیابی به اهداف متعددی چون افزایش کارائی و اثر بخشی کارکنان، داشتن سازمانی همگام با تغییرات و پیشرفتهای علمی و فناوری و ... ارائه می گردند. نکته قابل توجه در این است که زمانی این اهداف محقق می گردند که آموزشها اثر بخش باشند. اما به وضوح در سازمان ها مشاهده می گردد که علی رغم تحمل هزینه های هنگفت در این زمینه و صرف وقت و سایر م نابع در رفتار و نگر کارکنان تغییر محسوسی حاصل نمی گردد و کارکنان بدون داشتن انگیزه لازم و کافی و صرفاً جهت کسب گواهینامه ی آموزشی و استفاده از مزایای ساعات آموزشی در امور شغلی خود در این دوره ها شرکت می نمایند و عملاً سازمان از اهداف آموزشی خود فاصله گرفته است و نهایتاً آموزش ها اثر بخش نبوده اند. در این مقاله کوشش شده است که به بررسی علل و عوامل بروز این مشکل پرداخته شود.
 
 
عنوان مقاله : علل و عوامل کاهش اثر بخشی آموزش های سازمانی
نویسندگان : عباس بابایی نژاد - صدیقه شجاعی - فرضته خالقی 
 

شما هم نظر دهید

ما را دنبال کنید