شناخت عوامل موثر بر تاثیرگذاری آموزش های سازمانی

شناخت عوامل موثر بر تاثیرگذاری آموزش های سازمانی

مطالب عمومی
شناخت عوامل موثر بر تاثیرگذاری آموزش های سازمانی

در دنیای امروزه آموزش سازمانی امری مهم بوده و جهت اثربخشی هرچه بیشتر این آموزش ها بایستی بروزرسانی در آنها صورت گیرد.

اهمیت به روز رسانی دانش کارکنان در این عصر امری اثبات شده است.آنچه سازمانها را در اختصاص بودجه آموزشی با تردید روبه رو می کند، میزان اثربخشی آموزش و فایده آن برای سازمان است. هدف از این مطالعه، شناسایی عوامل موثر بر اثربخشی آموزشیدر دو زمینه فردی و سازمانی ست. آنچه این بررسی را از سایر مطالعات متمایز کرده است ، مطرح کردن عوامل موثر بطور خلاصه وکاربردی بگونه ای است که قابل استفاده برای تمام سازمانها باشد و بتواند از آن در اثربخش کردن دوره های آموزشی استفاده کنند.
 
عنوان مقاله : شناسایی عوامل موثر بر اثربخشی آموزش سازمانی
نویسندگان : پریسا دهقانی - نفیسه پاریاب - نجمه شفیعی
 

شما هم نظر دهید

ما را دنبال کنید