نحوه ی تأثیرگذاری راهکارها در آموزش سازمانی

نحوه ی تأثیرگذاری راهکارها در آموزش سازمانی

مطالب عمومی
نحوه ی تأثیرگذاری راهکارها در آموزش سازمانی

یکی از عوامل موثر در موفقیت آموزش های سازمانی گرفتن تصمیمات مناسب جهت حل مسائل و مشکلات سازمان می باشد.

فرآیند استفاده مؤثر از منابع مادی و انسانی جهت تحقق اهداف سازمان در چهارچوب نظام ارزشی مورد قبول جامعه واقع شده از طرفی اخذ تصمیم گیری که جوهره مدیریت بوده در حل مشکلات سازمانهای اداری اهمیت ویژه ای می باشد. بنابراین تصمیمات مناسب جهت حل مسئله و مشکلات سازمانی نقش اساسی را در موفقیت سازمانها ایفاء می نماید. حل مسائل سازمانی در بسیاری از موارد به ویژه هنگامی که مشکلات و مسائل غیر تکراری باشند نیاز به تصمیم گیری مناسب مدیران داشته که خود عامل بسیار مهمی جهت تصمیم گیری خلاق و اثر بخش می باشد. در مقاله حاضر رویکردهای حل مسئله را از ابعاد مختلف در سازمانها و مدیران مورد بررسی قرار داده و رویکرد جامعی در جهت حل مسائل سازمانی ارائه می گردد.
 
 
عنوان مقاله : بررسی و ارزیابی چگونگی نحوه ی تأثیر گذاری راهکارهای حل مسئله در آموزش سازمانها
نویسنده : مرتضی فرامرز - کارشناسی رشته معماری (عضو باشگاه پژوهشگران جوان)
محل انتشار : دومین همایش ملی آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکرد کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمانها

شما هم نظر دهید

ما را دنبال کنید