دوره آموزشی سیمای نوین آموزش سازمانی در عصر کار کنان دانشور

دوره آموزشی سیمای نوین آموزش سازمانی در عصر کار کنان دانشور

مطالب عمومی

مورخ 28 مهر ماه 95 با حضور جمعی ازمدیران، مسئولین و کارشناسان آموزش سازمانهای دولتی و خصوصی با ارائه دکتر اباصلت خراسانی برگزار شد.

سیمای نوین آموزش سازمانی

شما هم نظر دهید

ما را دنبال کنید