شناخت آسیب های آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان های دولتی

شناخت آسیب های آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان های دولتی

مطالب عمومی
شناخت آسیب های آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان های دولتی

آموزش های سازمانی ضمن خدمت سبب توسعه قابل توجهی در قابلیت های دانشی و مهارتی کارکنان سازمان های دولتی می گردد. از این رو امروزه در اغلب کشورهای توسعه یافته بخش قابل توجهی از درآمد افراد صرف آموزش نیروی انسانی می شود.

نگرش مدیران مبنی بر این می باشد که دوره های آموزشی ضمن خدمت می تواند قابلیت های دانشی، مهارتی و نگرشی کارکنان سازمان های دولتی را توسعه دهد. امروزه اغلب کشورهای توسعه یافته جهت ادامه فعالیت، رشد و پیشرفت مستمر، بخش قابل توجهی از درآمد ناخالص ملی خود را در راستای آموزش نیروی انسانی صرف نموده و با تعلیم مهارتهای ضورری به کارکنان، افزایش بهره وری را در سازمان ها تضمین می نمایند. آموزش ضمن خدمت کارکنان در کشور ما موضوعی است که اهمیت و ارزش خود را به نحوی شناسانده که یکی از برنامه های اساسی دولت محسوب می شود. اما غفلت از عوامل زمینه ساز تغییر رفتار کارکنان می تواند موجب شود تا سرعت بهبود سازمان ها معادل با سرعت شیوع و گسترش آموزشها در بین کارکنان نباشد. عدم انتخاب و به کارگیری روش آموزشی مناسب، نیاز سنجی های ضعیف، مدرسان نامرتبط و عدم تناسب محتوای آموزشی با هدف های تعیین شده و .... از جمله چالش های فرا روی نظام آموزشی ضمن خدمت کارکنان بوده که با بر طرف نمودن ا ینگونه مسائل و نهادینه نمودن آموزش (بعنوان فرهنگ سازمانی) می توان به بهبود و تعالی افراد و نهایتاً سازمان ها کمک شایانی نمود.
 
عنوان مقاله : آسیب شناسی آموزش های ضمن خدمت کارکنان سا زمان های دولتی
نویسندگان : ابوالفضل تیرانداز، فوق لیسانس علوم و صنایع چوب و کاغذ - ابوطالب جلالی، فوق لیسانس مدیریت
محل انتشار : دومین همایش ملی آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکرد کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمانها

شما هم نظر دهید

ما را دنبال کنید