نقش آموزش در اهداف سازمانی

نقش آموزش در اهداف سازمانی

مطالب عمومی
نقش آموزش در اهداف سازمانی

در دنیای متغیر امروزی آموزش و پژوهش در سازمانها و نهاد ها به دلایل بی شماری به عنوان امری ضروری مورد قبول می باشد . تغییرات سریع و عمیق علمی باعث شده که هر از چند گاهی نظریات ، تکنیک ها و روشهای جدیدی پا به عرصه زندگی گذاشته و لذا برای ادامه حیات به ناچار باید آنان را آموخت و برخی از روش ها و سیستم های قدیمی فاقد کارایی را کنار گذاشت.

-  اهیمت آموزش در پیشبرد اهداف سازمان و کارکنان :
 
 
 
-  در این رابطه امام صادق ( ع ) می فرمایند :
 
 هر کس برای خدا دانش بیاموزد به آن عمل کند و به دیگران آموزش دهد ، در ملکوت آسمان ها به بزرگی یاد شود و گویند برای خدا آموخت و برای خدا عمل گرد و برای خدا آموزش داد.
 
و هم چنین حضرت علی ( ع ) می فرمایند :
 
کاش می دانستم کسی که از علم بی نصیب ماده چه چیزی به دست آورده است و آن کس که از علم  بهره مند شده چه چیزی به دست نیاورده است .
 
 
 
- در جهت آشنایی کارکنان با امور مربوط به آموزش و پی گیری آن بایستی به نکات مهم زیر توجه نمود:
 
 
هدف نظام آموزش به سازی سازمان به عنوان یکی از کارکردهای مهم مدیریت منابع انسانی ، فراهم آوردن زمینه ای است که بر اساس آن توانایی های بالقوه افراد به فعل در آمده و استعدادهای آنان شکوفا گردد.
 
این هدف از طریق ایجاد فرصت های آموزشی جهت کارکنان تحقق می یابد . آموزش کارکنان فرآیندی است که انطباق و سازگاری کارکنان را با محیط متحول سازمانی و در نهایت انطباق بهتر سازمان را با محیط بیرونی فراهم می آورد .
 
در نتیجه کارکنان آموزش دیده نسبت به کارکنانی که از این شاخصه بهره مند نیستند به تغییرات سازمانی و هم چنین تغییرات جامعه آگاهانه تر واکنش نشان مید هند از ان جا که حیات و ادامه زندگی سازمان تا حدود زیادی به دانش و مهارت کارکنان آن بستگی دارد ، افراد ماهرتر و آموزش دیده تر نقش موثرتری در کارآمدی و بهره وری سازمانی خواهند داشت . از طرف دیگر آموزش با افزایش میزان اطلاعات ، دانش ، مهارت ها و قابلیت های کارکنان ، آنان را برای ایفای وظایف و قبول مسئولیتهای جدیدتر ، آماده تر و مجهزتر می کند . به طور کلی در سازمانی که به رشد کیفی و کمی دانش  و مهارت کارکنان خود می اندیشند و پیوسته فعالیت های آموزشی در آن در جریان است افراد به طور مستمر توانایی های خود را افزایش می دهند و چگونه آموختن و به کار بستن را می آموزند.
 
مفهوم آموزش ضمن خدمت یا آموزش کارکنان عبارت است از کلیه کوشش ها و فعالیتهایی که در جهت ارتقاء سطح دانش و آگاهی ، مهارت های فنی و حرفه ای و هم چنین ایجاد رفتار مطلوب در کارکنان سازمان به عمل می آید تا آنها را به نحو احسن آماده انجام وظایف و مسئولیت های خود کند .
 
 
 
-  فواید آموزش ضمن خدمت را می توان فهرست وار به شرح زیر ارائه نمود :
 
 
 
1.تسهیل در تحقق اهداف سازمانی
 
2.بهبود کمی و کیفی محصولات یا خدمات ارائه شده توسط سازمان
 
3.تقویت روحیه پرسنل و ایجاد ثبات در سازمان
 
4.تقویت حس وفاداری و همبستگی کارکنان نسبت به سازمان
 
5.جلوگیری از تداخل مسئولیت ها و وظایف و کاهش دوباره کاری ها در سازمان
 
6.شکوفا کردن استعدادهای نهفته کارکنان
 
7.ایجاد زمینه رشد و موفقیت در امور شغلی
 
 
 
 
 
 
 
-  و هم چنین در راستای آموزش کارکنان خود آنها نیز بایستی دارای اطلاعاتی به شرح زیر باشند :
 
 
 
1.آشنایی با حقوق و تکالیف کارکنان و مقررات انضباطی ( فصول دوازده و پانزده قانون مدیریت خدمات کشوری )
 
- تکالیف و مسئولیت های اداری کارکنان
 
- آشنایی با انواع مرخصی ها و شرایط استفاده از آنها
 
- راههای پیگیری از فساد اداری
 
- قانون رسیدگی به تخلفات اداری
 
- دیگر قوانین مرتبط
 
 
 
2.آشنایی با نظام تامین اجتماعی و بازنشستگی کارکنان ( فصل سیزدهم قانون مدیریت خدمات کشوری )
 
- نظام تامین اجتماعی کارمندان دولت
 
- نظام بازنشستگی و از کار افتادگی
 
- حقوق و مزایای بازنشستگان قبل و بعد از اجرای قانون
 
- نحوه به کار گیری بازنشستگان و باز خریدان
 
 
 
3.آشنایی با نظام آموزش کارکنان
 
- اهداف ، اصول و ویزگی های نظام آموزش کارکنان دولت
 
- ساختار نظام آموزش
 
- دوره های آموزش پیش بینی شده در نظام آموزش
 
- گواهی نامه های آموزشی و ساز وکار صدور آنها
 
- شناسنامه آموزشی کارکنان و دستورالعمل آن
 
- بخشنامه های و مصوبات جاری مرتبط با نظام آموزش کارکنان دولت
 
 
 
4.قوانین و مقررات تشکیلات و روشها :
 
- آشنایی با فصل چهارم قانون مدیریت خدمات کشوری
 
 
 
5.ارتباطات سازمانی :
 
- تعریف ارتباطات ، فرآیند ارتباطات
 
- نظریه های ارتباطات ، انواع ارتباطات
 
- روشها ، الگوها و تجهیزات تسهیل کننده در فرآیند ارتباطات
 
- راهکارهای برقراری ارتباط با مردم
 
- عوامل موثر در برقراری ارتباط
 
- مهارت های برقراری ارتباط موثر در سازمان
 
- نقش کارکنان دولت در برقراری ارتباط با ارباب رجوع
 

شما هم نظر دهید

ما را دنبال کنید