حیطه های آموزشی

حیطه های آموزشی (خدمات)

حیطه های آموزشی

 
شرکت توان آفرین وستا با هدف توسعه و ارتقای دانش و مهارت در عرصه آموزش و بهسازی منایع انسانی با بهره گیری از اعضاء هیئت علمی و کارشناسان توانمند اقدام با ارائه خدمات پژوهشی و مشاوره ای به مشتریان عزیز در حوزه های ذیل نموده است:
 
 
دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
 
دپارتمان فنی و مهندسی
 
دپارتمان اقتصاد
 
دپارتمان امور حقوقی و قراردادها
 
دپارتمان ایمنی و بهداشت
 
دپارتمان بازار یابی و فروش
 
دپارتمان بازرگانی و تجارت بین الملل
 
دپارتمان حسابدای و مالی
 
دپارتمان روانشناسی
 
دپارتمان مدیریت شهری
 
دپارتمان مدیریت عمومی
 
دپارتمان مدیریت و کنترل پروژه
 
دپارتمان مدیریت کیفیت
 
دپارتمان منابع انسانی و آموزش
 

 

شما هم نظر دهید